nav home
nav informatiebeveiliging
nav procesmanagement
nav documentbeheer
nav auditortrainingen
nav congres
nav aanmelden
nav contact
Disclaimer
De door Orbedo op/via deze site(s) verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiƫle dienst.


Kamer van Koophandel
Orbedo staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27317079.

Inhoud
De door Orbedo verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Orbedo kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Orbedo en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Orbedo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Orbedo worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Orbedo.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Orbedo omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.
home | sitemap | disclaimer