nav home
nav informatiebeveiliging
nav procesmanagement
nav documentbeheer
nav auditortrainingen
nav congres
nav aanmelden
nav contact
Document- en informatiemanagement
Wist u dat 80%, zo niet meer, van de kennis in organisaties in de vorm van documenten (zowel digitaal als analoog) is opgeslagen? De verschijningsvormen van documenten zijn zeer divers. Het kan de oude vertrouwde ordner met de offertes betreffen, de Excel-sheet met leveranciers, maar ook de contracten databases, de te hanteren formulieren of zelfs een heel kwaliteitsmanagementsysteem (bv. ISO9001). Dit betreft een belangrijk deel van de informatie, dus de kennis van de organisatie. Het verwerken en beheren van al deze documenten slorpt een substantieel deel van uw totale bedrijfskosten op. Belangrijker nog is dat een niet efficiënt en effectief document- en informatiebeheer in hoge mate uw in- en externe communicatie ondermijnt waardoor uw productiviteit in negatieve zin wordt beïnvloed. Een optimale beheersing van uw documenten (stroom) betekent daarentegen een verlaging van de distributie- en opslagkosten tot wel 90%, een snelle(re) toegankelijkheid tot alle bedrijfsdocumentatie en een productiviteitsverhoging op de werkplek van 25% à 50%. Digitalisering van uw documentenstroom kan daarbij een belangrijke rol spelen.

ORBEDO is specialist op het gebied van document- en informatiemanagement en ondersteunt uw organisatie vakkundig met een door ons ontwikkelde beheermethodiek. Deze is vooral pragmatisch opgezet voor het werken aan een verantwoorde inrichting, invoering en professioneel beheer van uw documenten en informatie.
home | sitemap | disclaimer