nav home
nav informatiebeveiliging
nav procesmanagement
nav documentbeheer
nav auditortrainingen
nav congres
nav aanmelden
nav contact
Document- en informatiemanagement: gap analyse
In korte tijd een volledig onderzoek naar de stand van zaken met betrekking tot uw documentmanagement (analoog/digitaal). Hoe is het beheer van uw documenten georganiseerd? Is uw communicatieproces op orde? U geeft zelf de zwaartepunten aan voor deze quick scan alsmede de scope waarbinnen ORBEDO de gap analyse uitvoert. Het resultaat: een overzicht van beperkingen, eventuele risico’s en aanbevelingen voor optimalisatie en verbeteringen.
home | sitemap | disclaimer