nav home
nav informatiebeveiliging
nav procesmanagement
nav documentbeheer
nav auditortrainingen
nav congres
nav aanmelden
nav contact
Informatiebeveiliging
We staan er niet altijd bij stil, maar er kan elk ogenblik een hacker zijn die uw gegevens kaapt, een stroomuitval die de systemen onklaar maakt, een overstroming die de computers onder water zet, een brand of een bom. We hebben de neiging de dreiging van al die ongelukken niet serieus te nemen. We komen pas in beweging als we te laat zijn. Maar na een brand, een ontploffing, inbraak, overstroming of fraude wordt vaak plotseling gevraagd naar beveiligingsplannen. U heeft geen toegang meer tot uw vitale klantgegevens of deze zijn totaal vernietigd. Met de opslag en uitwisseling van steeds meer voor de dagelijkse gang van zaken onmisbare informatie is het echt zaak heel serieus op uw spullen te passen. Dat vraagt dus om informatiebeveiliging, dat meer is dan alleen een technisch vraagstuk, het is met name een organisatievraagstuk dat in iedere laag van uw organisatie speelt.

ORBEDO is specialist op het gebied van informatiebeveiliging en ondersteunt uw organisatie vakkundig maar vooral pragmatisch met het werken aan een verantwoorde informatiebeveiliging b.v. op basis van ISO27001, afgestemd op uw ambitieniveau en het verwachtingspatroon van uw klanten. Daarnaast weet ORBEDO uiteraard welke wet- en regelgeving nu – maar ook in de nabije toekomst - op het gebied van informatiebeveiliging van toepassing is.

Maar ook als u uw systemen eens echt en zonder risico’s op de proef wilt stellen kan ORBEDO voor u een penetratietest uitvoeren, de ultieme praktijktoets! De ICT experts van ORBEDO zorgen ervoor dat mogelijk aanwezige zwakheden in uw ICT feilloos worden blootgelegd. Uniek is de mogelijkheid om door ORBEDO in de praktijk de naleving van uw procedures te toetsen door onze medewerkers daadwerkelijk mee te laten doen in uw organisatie. Een soort mysterie-guesting met veelal verrassende resultaten!
home | sitemap | disclaimer