nav home
nav informatiebeveiliging
nav procesmanagement
nav documentbeheer
nav auditortrainingen
nav congres
nav aanmelden
nav contact
Procesmanagement
In de meeste middelgrote en grote bedrijven worden processen ijverig beschreven en onderhouden, meestal door kwaliteitsmedewerkers. Procesbeschrijvingen worden dan met enige regelmaat tegen lijnmanagers ‘aangehouden’ om te toetsen of ze nog overeenkomen met de werkelijkheid. De juiste versies worden vervolgens op een intranet gepubliceerd. Up-to-date processen zijn immers handig voor nieuwe medewerkers, voor de continuïteit van de organisatie en, niet onbelangrijk, voor het ISO-certificaat dat nu eenmaal de vastlegging van processen vereist.

De kwaliteitsmedewerkers zijn vaak enthousiast over het potentieel van procesmanagement in hun organisatie. Helaas raken zij over verbetermogelijkheden die zij zien maar weinig in gesprek met het lijnmanagement. Dat heeft te maken met het feit dat lijnmanagers worden afgerekend op het (financiële) resultaat en niet direct op hun bijdrage aan het bedrijfsproces, waardoor zij minder aandacht hebben voor het rendement wat processturing kan bieden. Hierdoor hebben beide partijen in hun belevingswereld tegengestelde belangen. In feite is er te weinig kennis van elkaars werkzaamheden en spreken ze elk een andere taal: procesmanagement is te theoretisch (zegt de manager) en de managers laten kansen liggen (zegt de kwaliteitsmedewerker). Door deze situatie worden de kansen voor de business niet (optimaal) benut en wordt het eigenlijke doel van procesmanagement niet bereikt: sturen op het proces en daarmee op het beheersen van het resultaat.

ORBEDO is specialist op het gebied van procesmanagement en ondersteunt uw organisatie vakkundig en vooral pragmatisch waarbij wij ons richten op meer draagvlak van en beter grip op de processen en de bijbehorende resultaten.
home | sitemap | disclaimer