nav home
nav informatiebeveiliging
nav procesmanagement
nav documentbeheer
nav auditortrainingen
nav congres
nav aanmelden
nav contact
Procesmanagement:
Begeleiding ProcesRisicoScanning
ProcesRisicoscanning is een erg krachtige methodiek om vast te stellen welke risico’s worden gelopen bij de bedrijfsprocessen. Uitgangspunt is dat gebruik gemaakt wordt van de aanwezige kennis en kunde van de medewerkers om inzicht te verkrijgen in deze risico’s. Aan de hand van een ruim beproefde methodiek worden medewerkers van een representatief deel van de organisatie geïnterviewd en worden de details en resultaten naar managementniveau teruggebracht met als focus proces hik-ups en potentiële risico’s. Het resultaat wordt helder en begrijpelijk visueel gemaakt zodat snel inzichtelijk is waar de pijnpunten zich bevinden. PRS sluit naadloos aan bij bestaande controlcycles of interne audits en kan dan ook uitstekend worden in gezet dit te optimaliseren. Bij een van onze grote klanten heeft een onafhankelijk commissie PRS uitgeroepen tot ‘best practice’ !

Begeleiding procesmanagement algemeen
ORBEDO kan uw organisatie op diverse fronten binnen het vakgebied van procesmanagement ondersteunen. Dit varieert van het tijdelijk inzetten van een Quality Manager tot het kritisch laten beoordelen van uw huidige KMS (kwaliteitsmanagementsysteem) om te bezien of de opzet en implementatie mogelijk efficiënter of effectiever kan. Maar ook heeft ORBEDO capaciteit om uw KMS op te zetten waarbij dit varieert van een totale projectmatige opzet en implementatie tot het op onderdelen laten beschrijven van uw procedures en werkwijzen. Neem gerust vrijblijvend contact op om te bespreken hoe ORBEDO u met haar kennis en ervaring krachtig kan ondersteunen!

Begeleiding ISO normen
ORBEDO kan bogen op een schat aan kennis en ervaring met de belangrijkste ISO normen. Hoewel iedere ISO norm een eigen managementsysteem vereist, wordt uit efficiency oogpunt altijd vanuit 1 generiek managementsysteem gewerkt. De specifieke eisen vanuit de diverse ISO normen zoals procesbeheersing (ISO9001), Informatiebeveiliging (ISO27001), milieuzorg (ISO14001) en energiemanagement (ISO5001) worden aan het generieke managementsysteem toegevoerd. Uiteraard levert ORBEDO volledig certificeerbare systemen op.
ISAE3402
Op het gebied van ISAE3402 kan ORBEDO u ondersteunen zodat toegewerkt kan worden naar een succesvolle ISAE3402 verklaring. De ISAE3402 norm richt zich op de financiële verslaglegging en is dus beperkt tot de beheersingsmaatregelen voor de verwerking van financiële transacties. De ISAE3402 norm is een audit norm en niet een voorgedefinieerde set van normen waaraan bepaalde binnen de bedrijfsprocessen van de serviceorganisatie getroffen maatregelen van beheersing moeten voldoen. ORBEDO kan u behulpzaam zijn met het doorvoeren van ISAE3402 binnen uw organisatie.
home | sitemap | disclaimer