nav home
nav informatiebeveiliging
nav procesmanagement
nav documentbeheer
nav auditortrainingen
nav congres
nav aanmelden
nav contact
Procesmanagement:
Begeleiding: ISO 20000
Organisaties zijn veelal afhankelijk van de informatie die hen middels ICT systemen beschikbaar wordt gesteld. Het continue beheren van deze systemen en de daarbij behorende componenten is een samenspel van een groot aantal beheerprocessen. In de norm ISO 20000 (voorheen BSI15000) wordt dit samenspel geformaliseerd en worden de eisen gespecificeerd die aan een dienstverlener worden gesteld met betrekking tot het verlenen van servicemanagement van aanvaardbare kwaliteit aan haar klanten. Dit samenspel is onder anderen beschreven in deze norm die bestaat uit twee documenten, de ISO 20000-1 (de specificatie) en de ISO 20000-2 (de praktijk code). In het eerste document worden de eisen gesteld waaraan een ICT dienstverlener moet voldoen om een met de klant aanvaarde ICT dienstverlening te leveren met de gewenste kwaliteit. Het tweede document bevat de alom aanvaarde 'best practices' van de kwaliteitsnormen met betrekking tot de IT service management processen (ITIL). Deze processen leveren de best mogelijke ICT-diensten teneinde te voldoen aan de bedrijfsmatige behoefte van de klant. ORBEDO heeft een schat aan ervaring op het gebied van IT service management en ITIL en beschikt over een groot aantal relevante templates. ORBEDO begeleidt u vakkundig met een optimale en vooral pragmatische implementatie van de beheerprocessen desgewenst tot en met een succesvolle ISO 20000 certificering.
home | sitemap | disclaimer