nav home
nav informatiebeveiliging
nav procesmanagement
nav documentbeheer
nav auditortrainingen
nav congres
nav aanmelden
nav contact
Procesmanagement:
Begeleiding: ISO 27001
Voor veel organisaties is informatie van groot belang, zeker waar het klantinformatie betreft. Incidenten op dit gebied hebben al meerdere malen grote gevolgen gehad voor het voortbestaan van een organisaties. De norm ISO27001 biedt een kader aan voor het professionaliseren van de informatiebeveiliging aan de hand van een groot aantal beheersmaatregelen. Deze maatregelen dienen te worden geborgd tezamen met de systeemprocedures zoals directiebeoordeling, interne audits en een eigen Information Security Management System (ISMS). Voor organisatie die meerdere ISO-normen nastreven, zijn de eisen vanuit de ISO27001 uitstekend te integreren in reeds bestaande managementsystemen.
Er zijn momenteel volop ontwikkelingen vanuit wet- en regelgevende instanties die erop duiden dat er steeds nadrukkelijker verlangd wordt dat een organisatie, waarvoor informatiebeveiliging relevant is, ISO27001 gecertificeerd is. Los daarvan stellen klanten deze eis al geruime tijd en steeds vaker aan hun leveranciers. Doordat de ISO27001 een relatief jonge ontwikkeling is, zien we in de markt dat organisaties zich ook nadrukkelijk uit marketingoogpunt (vertrouwen winnen), kiezen voor een ISMS op basis van de ISO27001.
Het opzetten van een ISMS is geen sinecure en is organisatie specifiek. ORBEDO heeft ruime ervaring binnen diverse branches met het succesvol opzetten, implementeren en certificerings gereed maken van een ISMS.
home | sitemap | disclaimer