nav home
nav informatiebeveiliging
nav procesmanagement
nav documentbeheer
nav auditortrainingen
nav congres
nav aanmelden
nav contact
Procesmanagement:
Begeleiding: ISO 9001
De norm ISO9001 staat algemeen bekend als de ‘moedernorm’. Door een eigen kwaliteitsmanagementsysteem op te zetten op basis van ISO9001, zorgt u ervoor dat er altijd zicht is op de gemaakte afspraken binnen uw organisatie en wel op alle relevante beleidsterreinen. Te denken valt aan de sturing en controle (beleid, doelstellingen, managementinformatie etc.) maar ook natuurlijk op het gebied van procesmanagement (processen, procedures, formulieren etc.) en ondersteunende zaken zoals personeel, inkoop en middelenmanagement.
Een goed opgezet KMS is geen blok aan het been. Een KMS moet afgestemd zijn op de organisatie qua behoefte, noodzaak, complexiteit en bedrijfsgrootte. Vele klanten eisen al een ISO9001 certificaat van hun leveranciers, vandaar ook dat ISO9001 voor veel organisatie als iets vanzelfsprekends is. ORBEDO zorgt ervoor dat uw organisatie het KMS krijgt dat werkt en de mogelijkheden in zich heeft om je als organisatie continue te verbeteren. Van de opstart, via de implementatie en de interne audits tot en met de formele certificering kunt u rekenen op de meest praktische aanpak dat leidt tot een eigen KMS. Wilt u uw bestaande KMS eens laten toetsen door ORBEDO? U zult verrast zijn door de vele verbetermogelijkheden die er zijn, wij wijzen u daar graag op!
home | sitemap | disclaimer